Welcome to the School of Ocean and Earth Science, Tongji University

Former Leaders

Former Leaders


There are no translations available.

Former Leaders

Former Leaders(Department)
TimeDeanVice-Dean
1975.01-1977.09Yichang She(Director)Zukang Pan
1977.09-1980.01Qinshang YanLisong Xiang、Zukang Pan
1980.01-1984.05Pinxian Wang(Director)Zukang Pan、Diqing Miao、Congxian Li
1984.05-1987.10Pinxian WangZukang Pan、Diqing Miao、Congxian Li
1987.10-1990.10Pinxian WangJianlin Wang、Peide Lu、Guoxuan Wu
1990.10-1992.10Jialin WangGuoxuan Wu、Dongxin Dong
1992.10-1996.05Jialin WangRongxin Dong、Zuyi Zhou、Gang Chen
1996.05-2000.01Jialin WangRongxin Dong、Zongting Liao
2000.01-2002.04Zuyi ZhouZongting Liao、Bing Chen
Former Leaders(School)
TimeDeanVice-Dean
2002.04-2004.03Zuyi ZhouHongbi Zheng、Bing Chen、Guoxuan Wu
2004.04-2006.06Hongbo ZhengHuiping Xu、Lei Shao 
2006.06-2007.08Hongbo Zheng  Huiping Xu、Shouye Yang
2007.09-2009.06Huiping XuShouye Yang、Liangguo Dong
2009.06-2012.05Huiping XuShouye Yang、Peng Yu


Former Party Chief
TimeParty ChiefVice-Party Chief
1975.09-1977.09Fuzhen Ma
1977.09-1978.01Shide Wang(Director)
1978.01-1979.01Miaoxian Dai(Director)
1979.01-1980.05Jue Jin Miaoxian Dai、Xueming Yuan
1980.05-1984.05

Jue Jin

Xueming Yuan
1984.05-1987.10

Jue Jin

 Jiaxiang Zhu、Zhongda Xu
1987.10-1990.09

Jue Jin

 Jingzhong Cao
1990.10-1992.10

Jue Jin

Rujian Wang
1992.10-1995.10Jingzhong Cao Rujian Wang
1995.10-1998.10Zuyi Zhou Rujian Wang
1998.10-2003.04Rujian Wang Juan Zhao
2003.04-2006.11Jianhua Geng
2006.11-2011.12Chuanlian Liu Mei Lin


返回原图
/