Welcome to the School of Ocean and Earth Science, Tongji University

Talent Troops

Talent Troops


Academician of Chinese Academy of Sciences

Pinxian Wang

Program of Global Experts

Chuanlun Zhang

Professor of Cheung Kong Scholars Programme

Zhimin Jian

National Science Fund for Distinguished Young Scholars

Zhimin Jian

Zhifei Liu Shouye Yang

Chief Scientists of 973 Programme

Pinxian Wang

Zhimin Jian

Huaiyang Zhou Programs for Cross/New Century Excellent Talents in University of the Ministry of Education

Liangguo Dong

Daidu Fan

Jianhua Geng

Zhimin Jian  Chunfeng Li

Zhifei Liu

Xiaotong Peng

Jun Tian 

Huiping Xu Shouye Yang

 Zuyi Zhou

Shanghai Rising-Star Progam

Hao Cheng

Zhimin Jian

Li Li  Zhifei Liu  Jun Tian 

Shouye Yang

Zuyi Zhou 
Lecture Professor

Jiasong Fang

Jian Lin
Special Professorship of Tongji University

Zhimin Jian

Zhifei Liu

Huaiyang Zhou
返回原图
/